ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อัตลักษณ์ - เอกลักษณ์
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
แผนผังวิทยาลัย

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างโลหะการ
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาชีวศึกษาจังหวัด
วิทยาลัยเกษตร์และเทคโนโลยีชัยนาท
สำนักงานจังหวัดชัยนาท
เทศบาลตำบลเนินขาม

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Website counter  

 

อัตลักษณ์ - เอกลักษณ์ สถานศึกษา

อัตลักษณ์

                   จิตอาสา พัฒนาชุมชน

เอกลักษณ์

                    สถานศึกษาร่มรื่น    เอื้อต่อการเรียนรู้   เชิดชูภูมิปัญญา

สงวนลิขสิทธิ์ ? 2006 โดย วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม 219 หมู่ 14 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130โทร.056-449009