โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒธรรมไทย ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2560 ณจังหวัดเพชรบูณ์