คณะผู้ผู้บริหารครูบุคลากรเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพเนินขามรับการนิเทศสถานศึกษาคุณธรรมนำโดย ดร.เกษม เป้าศรีวงษ์ มูลนิธิยุวสถิรคุณและทีมงาน วันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น2 ตึกอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม